Log ind

Hvem er online

There are currently 0 users online.

You are here

Sofie

Max. dybde: 
28m

Lokation

Kegnæs 54° 50' 4.9812" N, 9° 54' 55.6812" E

Vraget står ret op på bunden og er meget intakt. Det er et typisk jagt skrog på størrelse med f.eks. Fulton.

Der står et spil i forstævnen og en lille luge. Der er spor efter 3 master, og lasten er fyldt med cementsække. Overbygningen til skippers lugaf er væk, og kahytten er fyldt godt op med mudder.
Skibet er bygget af eg i 1911 af J. P. Ohm i Rendsburg, og forliste den 21/8 1930.
Ejer N. C. F. Sørensen, Køge.
Længde 73,6 fod, bredde 19,4 fod, dybde 7,6 fod. 72 BRT. Kendingsbogstaver NCJW.

Søforklaring i Sønderborg 25/8 1930.
Under rejse fra Ålborg til Gråsten grundstøder "SOPHIE AF KYGE" ved Pøls Rev. Hun kommer fri ved egen hjælp, men er slået læk. Skipper vælger at sejle syd om Als, og pumperne startes. Da pumperne ikke kan følge med at lænse, går motoren i stå pga. vand i maskinrummet. Skibet forliser herefter ud for Kegnæs.

Sigten er normalt kun omkring 2 meter, men nedenstående beretning er fra en dag med en usædvanlig god sigt:
Vi kan tydeligt, og uden brug af vores lygte, se hen over vraget, helt hen til agterstavnen, med det store hul, hvor styrehuset engang var placeret. Styrehuset ligger nu på styrbords side ca. 5 meter fra skibssiden. Vi svømmer hen langs kanten ned til lasten og ser cementsækkene ligge pænt stablet. Cementen er størknet, så vi lader dem ligge til de næste. Ind under lugekarmen kan vi se torskene stå og glo dumt. De er så dovne, at de ikke gider at flytte sig, men da makker stikker sin hånd frem, vælger de dog at fortrække til fordel for et mere sikkert sted.
Turen fortsætter agterover, og vi kigger ned i hullet, hvor motoren skulle være, men kan ikke se noget, da det hele er fyldt med slam. Vi tager en tur ned omkring skruen og videre ud til resterne af det der engang var styrehus. Her er der sædvanligvis gode chancer for at finde lidt spændende, men denne gang har vi ikke held.

 

Her er et billede Sophie fotograferet af Claus Thybo

Sofie ligger ca. 1,5 sømil fra Østerby Camping

SSK på Facebook